Energiescan

Onze service richt zich in eerste instantie op het snel verkrijgen van inzicht in uw energie inkoop door het uitvoeren van een Energiescan. Tijdens deze Energiescan wordt er gedurende 1 dag uw bedrijf doorgelicht op gebied van energie gebruik en worden onregelmatigheden in de afrekeningen van uw energie leveranciers bekeken.

Veel voorkomende fouten in meterstanden, energiebelastingen, netwerkbeheer kosten en dubbele facturering van diensten worden geanalyseerd. Dit leidt in de meeste gevallen al tot het terugverdienen van de gemaakte kosten voor deze Energiescan. U krijgt inzicht waar gericht onderzoek gedaan moet worden en waar verbeteringen mogelijk zijn in de energie contracten en energie huishouding.

Benodigd bij de energie scan zijn:

 • Facturen elektriciteit/gas/water van 2 voorgaande jaren
 • De contracten met energie leveranciers
 • Toelichting op de bedrijfsvoering zoals afnameprofielen, energie conversie apparatuur (CV STOOM WKK Etc)

U krijgt een rapportage met daarin de bevindingen en mogelijke besparingen:

 • De contract voorwaarden worden vergeleken met gefactureerde bedragen
 • Verbruikgegevens gecontroleerd welke door het netbedrijf en leveringsbedrijf in rekening zijn gebracht
 • Gecontroleerd wordt of toeslagen voor transport en vastrecht volgens de energiekamer zijn toegepast
 • Of de energiebelasting correct is toegepast
 • Deze scan duurt normaliter 1 adviesdag, u ontvangt een rapport met bevindingen en aanbevelingen tot verbetering.

Deze energiescan kan eventueel worden aangevuld voor grootverbruikers met een uitgebreide energie analyse indien u over telemetrie meters voor E/Gas beschikt. Wij zullen, indien niet bij u beschikbaar, de meetdata opvragen bij de betreffende meetbedrijven.

U krijgt hierdoor een grondige inzicht in:

 • Gebruikers profiel (grafisch weergegeven)
 • Inzicht in uw piek belasting en bijzondere belasting momenten
 • Is controlemiddel voor de telemetrie meters waarbij fouten in meetdata zullen leiden tot onterecht gefactureerde bedragen.
 • Is tevens het uitgangspunt voor te contracteren verbruikscapaciteiten
 • U ontvangt een rapportage met grafieken en bevindingen met aanbeveling tot verbetering