Energiekosten onderzoek

Bij het energiekosten onderzoek wordt uw bedrijf doorgelicht op gebied van energie gebruik met betrekking tot elektriciteit en gas. Opdrachtgever krijgt inzicht waar gericht onderzoek gedaan moet worden en waar verbeteringen mogelijk zijn in de energie contracten en energie huishouding.

Onregelmatigheden in de afrekeningen van energie leveranciers worden bekeken. Veel voorkomende fouten in meterstanden, energiebelastingen, netwerkbeheer kosten en dubbele facturering van diensten worden geanalyseerd.

Benodigd op de eerste dag voor de energie scan zijn:

 • Facturen Elektriciteit/Gas van 2 voorgaande jaren
 • De contracten met energie leveranciers/ netwerkbeheerders en meetdiensten
 • Toelichting op de bedrijfsvoering zoals afnameprofielen, Energie conversie apparatuur (CV STOOM WKK Etc)
 • Rondgang rond de energie aansluitingen

U ontvangt een schriftelijke rapportage met daarin een management samenvatting, conclusies en aanbevelingen; gebruiker grafieken, uitgebreide toelichting op de bevindingen en mogelijke besparingen:

 • De contract voorwaarden worden vergeleken met gefactureerde bedragen
 • Bij een energieverbruikanalyse worden de energiestromen zover mogelijk ontrafeld. Hierdoor ontstaat een beeld van het energieverbruik per relevant gebruiksdoel of gebruikersgroepen
 • Verbruikgegevens gecontroleerd welke door het netbedrijf en leveringsbedrijf in rekening zijn gebracht
 • Gecontroleerd wordt of toeslagen voor transport en vastrecht volgens de energiekamer zijn toegepast
 • Of de energie belasting correct is toegepast
 • Aanbevelingen tot optimaliseren contract voorwaarden
 • Aanbevelingen voor afnamekosten optimalisatie
 • Aanbevelingen voor scherp inkopen
 • Aanbevelingen waar gericht onderzoek gedaan moet worden en waar verbeteringen mogelijk met het besparing potentieel per deelgebied

Het energie kostenonderzoek is maatwerk. Bij opstellen van de rapportage komen alle gebieden aan de orde van het energie gebruik waarbij verdere kosten besparing mogelijkheden worden gedefinieerd.