Energiebesparingplan (EBP/EEP)

Energie in milieuvergunning: Is uw energieverbruik per jaar groter dan 50.000m3 gas of 200.000kWh dan zal de vergunningverlener een energie besparingplan eisen. Door het uitvoeren van een energie besparing onderzoek kunt u de basis leggen voor het energiebesparingplan.

Algemeen

Opdrachtgever geeft met een energie besparingplan of energie efficiencyplan (EBP/EEP) uitvoering aan de verplichting in het kader van de wet milieubeheer tot het aanleveren van een bedrijf energieplan waar dit EBP deel van uit maakt. Doormiddel van een bedrijf energieplan wordt helder gemaakt waar het bedrijf inspanning kan plegen om een daling in energie gebruik kan bereiken zonder aan de productiviteit in te boeten. Met een duidelijke situatie analyse en formuleren van energie besparende doelen kan men actief bijdragen aan een dalende trend in energie gebruik en tegelijk een bijdrage leveren aan het milieu.

Stappenplan

 • Uitgebreide inventarisatie van uw energieverbruik
  Uw energiegebruik van de afgelopen 3 jaren wordt aan een grondige inventarisatie onderworpen, energiebalans wordt opgesteld om het inzicht in de energiestromen te vergroten
 • Analyse verbeter mogelijkheden
  Een grondige analyse van de energiebesparingmogelijkheden, procesmatig en bouwkundig wordt uitgevoerd. Duurzame technieken worden op verzoek mee geanalyseerd
 • Rapportage van voorgestelde maatregelen
  In grafieken en tabellen worden de maatregelen geselecteerd en de terugverdien tijd van de maatregelen weergegeven
 • Opzet en continuering energiemanagement
  Om er zeker van te zijn dat uw energiemanagement voortdurend geoptimaliseerd wordt is periodiek overleg en interne evaluatie nodig.

Het opstellen van het energie besparingplan is maatwerk. Bij opstellen van het energie besparingplan komen alle gebieden aan de orde van het energie gebruik waarbij verdere kosten besparing mogelijkheden worden gedefinieerd.