Energie Management systeem ISO 50001

ISO 50001:2011 'Energy management systems –Requirements with guidance for use' in juni gepubliceerd. Deze internationale norm is een krachtig instrument om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie.

De norm ISO 50001 is door NEN identiek overgenomen als NEN-ISO 50001. De norm geeft richtlijnen en energiebesparingsdoelstellingen aan alle organisaties die een energiemanagement systeem willen op zetten, invoeren, verbeteren en of onderhouden. Het kan hier gaan om kleine of grote bedrijven Gezien de hoge energieprijzen zal dat niet alleen leiden tot een significante kostenbesparing, maar levert het daarnaast ook een positieve bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en voorzieningszekerheid. De norm sluit zeer goed aan bij de bestaande norm NEN-EN-ISO 14001 voor milieumanagementsysteem en is daarmee ook goed te integreren in een bestaand milieuzorgsysteem.

Energiebeheer

Energiebeheer draait allereerst om inzicht in uw energieverbruik. Meten is weten! Niet alleen het totaal, maar vooral ook in detail. het verbruik gedurende een dag, een week en over de maanden van het jaar. Ook het verbruik per afdeling wordt in kaart gebracht. Door goed management kunnen piekbelastingen voorkomen worden, waardoor u vaak met een lagere aansluitwaarde kunt volstaan. Inzicht maakt dat u weet waar de meeste energiewinst te behalen is.

Werkwijze

Het invoeren van een systeem van energiemanagement in een organisatie heeft alleen zin als dat stapsgewijs, weloverwogen gebeurt met de volledige support op alle niveaus.Energiemanagement is (net als bijvoorbeeld een kwaliteitszorgsysteem) een constant proces binnen een organisatie, een proces dat de ontwikkeling van de organisatie op de voet volgt en dat alleen succesvol kan zijn als er genoeg draagvlak binnen de organisatie is.

Stappenplan

Afhankelijk van het bedrijf stellen we een stappenplan voor dat perfect aansluit bij het bedrijf en een goede basis vormt voor een managementsysteem volgens het continue doorlopen van de cyclus Plan – Do – Check – Act.

Zo'n stappenplan kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie en zorgen voor draagvlak
  • Analyse van energieverbruik en energiebeheer
  • Opstellen energie besparingsplan
  • Implementatie plan
  • Constante toetsing (meten & evalueren)