Duurzame energie

Duurzaam omgaan met energie betekent enerzijds schone energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, anderzijds energie besparen. De overheid heeft als doel gesteld dat Nederland per jaar twee procent minder energie gaat verbruiken. Zo'n besparing is alleen haalbaar als producenten én de gebruikers de mogelijkheden benutten om energie te besparen.

Duurzame energie is energie van bronnen die niet 'op' kunnen raken en het milieu weinig belasten. Zonnecellen en windmolens zijn bekende voorbeelden van energie opwekken uit duurzame bronnen. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het gebruiken van de warmte die in de bodem zit de zo genaamde warmte koude opslag, warmte-kracht installaties of hout- en biomassagestookte installaties.

Bij opstellen van onze adviezen in samenwerking met de opdrachtgever worden de plannen gebaseerd op de Trias Energetica, de drie stappen zijn:

  • Terugdringen van onnodig energieverbruik
  • Pas voor de resterende energievraag duurzame energie toe
  • Zuinig en efficiĆ«nt gebruik maken van fossiele bronnen als duurzame energie niet volstaat

Trias Ecologica

De Trias Energetica is een afgeleide van de Trias Ecologica. Dat is een stappenplan voor duurzaamheid, dat op meer van toepassing is dan alleen energie. Volgens de Trias Ecologica is de eerste stap om de vraag naar en het gebruik van bronnen (water, energie, grondstoffen enzovoort) zoveel mogelijk te beperken. Als je dan nog behoefte hebt aan een bron, gebruik dan eindeloze, onuitputtelijke bronnen. Alleen als dat niet genoeg is om aan de vraag te voldoen gebruik je eindige bronnen.

Advies gebieden

  • Ondersteunen in oriĆ«ntatiefase
  • Installatie adviezen, warmte koude opslag
  • Duurzame bedrijf ontwikkeling, Zon, Wind, Water en Biobrandstoffen
  • Warmte kracht koppeling (WKK)
  • Synergetische processen (hergebruik van processtromen (warmte, CO2)
  • Organisatorisch (Opzetten energie beheer, instructies en training)