Energie belasting

Onder bepaalde voorwaarden zijn er gebruikers die recht hebben op gedeeltelijke of volledige vrijstelling van energiebelasting. Xergy zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van deze regelingen en heeft ervaring in het terugvragen van energie belasting voor gevallen waarin de gebruiker heeft verzuimt aanspraak te maken op het recht op energiebelastingvermindering.

U komt in de volgende gevallen voor vrijstelling of bijzonder tarief in aanmerking:

  • Vrijstelling van energiebelasting voor gas dat gebruikt wordt in WKK-installaties met een elektrisch rendement hoger dan 30%
  • Verlaagd energiebelastingtarief voor tuinders
  • Halvering energiebelasting voor bepaalde instellingen en verenigingen

Energie subsidie

De overheid wil energiebesparing en de inzet van duurzame stimuleren. Daarvoor worden jaarlijks nieuwe regelingen bedacht. Agentschap NL (Voorheen Senter Novem) is veelal belast met het uitvoeren van deze programma´s en regelingen. De actuele stand van zaken is te vinden op www.agentschapnl.nl

Op dit moment zijn de meest gebruikte stimuleringsmaatregelen:

  • Stimulering duurzame energieproductie SDE
  • Energie Investering aftrek EIA
  • Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)

Xergy stelt in samenspraak de gebruiker(s) een businesscase op voor energiebesparende maatregelen en (duurzame) energieopwekking. Operationele kosten en het energiebudget op korte en lange termijn worden daarin geĆ«valueerd op basis van meerdere scenario´s. Hierin worden tevens de subsidiemogelijkheden meegenomen. Wij verzorgen de aanvraag en coƶrdineren met Agentschap NL zodat alle informatie tijdig en in de juiste vorm wordt aangeleverd.